Национален център на РВД - София в София-град, 1996